PARAĆIN- Opštinsko veće u Paraćinu na danšnjoj sednici pokrenulo je inicijativu za razrešenje direktora Tehnološke škole u Paraćinu Dejana Nešića na osnovu Izveštaja Budžetske inspekcije opštine Paraćin. Nešić je predsednik Saveta za prosvetu lokalnog SNS, govori na stranačkim protestima  i za sada jedini važni ,,preletač” iz DS u SNS od 2016. godine.

Opštinsko veće u Paraćinu, posle nalaza Budžetske inspekcije, protiv odgovornih lica Tehnološke škole podnelo je krivične prijave zbog sumnje da je nenamenski trošen novac.

Ustanovljeno je da je prilikom isplate naknade za prevoz zaposlenima novac zakidan. Isplate porodiljama, uprkos redovnom sevisiranju iz lokalnog budžeta za ove namene, vršene su na nepoznati račun koji ne pripada ni jednoj od porodilja u ovoj školi. Opština je na razne načine dobijala smo pritužbe da ne ispunjava sve obaveze u Tehnološkoj školi na način da ne isplaćuje prevoz radnika na vreme, da ne isplaćuje ažurno naknadu za porodiljsko bolovanje, kao i da te naknade kasne po više meseci. Zaposleni su tvrdili da se radi o propustu u radu opštinskih službi.

Druga ozbiljna nepravilnost tiče se porodiljskog bolovanja, međutim, uvidom u finansije vidi se da je opština uplatila celokupan iznos. Opština je uplaćivala novac za porodilje, škola uredno obračunavala i plaćala porez, ali novac umesto porodiljama bude uplaćen na nepoznati račun koji ne pripada ni jednoj od porodilja, dok je porodiljama objašnjavano da „uplata kasni zbog neažurnosti opštine“. To dovodi do zaključka da je Tehnološka škola godinama manje uplaćivala od zakonskog iznosa za prevoz a umesto na račun porodiljama, škola je novac prebacivala na nepoznat račun, dok su novac porodilje dobijale sa više meseci zakašnjenja, pojašnjava Paunović.

Zbog sumnje da je nenamenski trošen novac protiv odgovornih lica Tehnološke škole u Paraćinu podnesena je krivična prijava.