Obaveštavavaju se građani da će dana 12.07.2019. godine otpočeti javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju magistralnog gasovoda (interkorektor) granica Bugarske – granica Mađarske, deonica 1, faza 4, na teritoriji opštine Ćuprija, u trajanju od sedam dana, zaključno sa 19.07.2019. godine, a po zahtevu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam broj 350-02-1390/2019-14 od 03.07.2019. godine.
Urbanistički projekat za izgradnju magistralnog gasovoda (interkorektor) granica Bugarske – granica Mađarske, deonica 1, faza 4, na teritoriji opštine Ćuprija izradio je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 73/II, 11 000 Beograd.
Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom . Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije građani treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku javne prezentacije, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture razmatraće urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama na stručnoj kontroli.