SVILAJNAC- U toku je rekonstrukcija objekta područnog odeljenja OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” u Gložanu kod Sviljanca. U toku su radovi, koji obuhvataju zamenu unutrašnje stolarije, gletovanje i krečenje zidova i plafona, izradu spuštenog plafona, izradu nove podne ploče, postavljanje novih podnih obloga od keramike i laminata, izradu termoizolacije i završnog sloja fasade, postavljanje termoizolacije na tavanici, zamenu oluka i limenih opšivki, zamenu kotlova i sanaciju mašinskih instalacija, sanaciju elektro instalacija i postavljanje novih svetiljki, izradu novih trotoara i potpornog zida i reparaciju ograde.