ĆUPRIJA- Ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Ćuprija u prvih šest meseci ove godine iznose 414 miliona 795 hiljada 559 dinara. U ukupnim prihodima budžeta procenat učešća prihoda od poreza na dohodat, dobit i kapitalne dobitke iznosi 38,28 procenata, dok prihodi od poreza na imovinu učestvuju sa 18,37 odsto. Kako je na današnjoj sednici Opštinskog veća izjavio Ninoslav Erić, predsednik Opštine Ćuprija, ovo je najveći prihod koji se slio u ćuprijski budžet u prvih šest meseci i jedne godine do sada.

Prema predsedniku Eriću, ovaj porast ukupnih prihoda budžeta opštine Ćuprija u prvih šest meseci usledio je jer su „nam porasli prihodi i od poreza na zarade i od poreza na imovinu“. Ovi potonji prihodi rastu jer se više radi na naplati poreza na imovinu, a o razlozima porasta prihoda na zarade, Erić kaže:

-To je jedan od pokazatelja da su povećane zarade u lokalnoj samoupravi, a to je i posledica stranih direktnih investicija, koje i dalje dolaze i koje i dalje očekujemo. FEKA je dobila građevinsku dozvolu i počeli su sa pripremnim građevinskim radovima. Takođe, kineski investitor „Jurofajber“ je potvrdio da će da napravi novi pogon za fabriku čarapa, pa očekujemo da tamo septembra ili oktobra i oni krenu sa realizacijom tog projekta.

Inače, Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Ćuprija za period 01. januar – 30. juni 2019. godine biće jedna od nosećih tačaka dnevnog reda 30. redovne sednice Skupštine opštine Ćuprija koja će biti održana u petak, 16. avgusta.