PARAĆIN- Opština Paraćin objavila je poziv za podnošenje ponuda za izgradnju  Industrijskog parka u zoni “Zmič” površine 3.000 kvadrata u vrednosti od preko 200 miliona dinara. Rok izgradnje je 150 dana. Poziv je objavljen na portalu javnih nabavki, na portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 2. septembar do 12 sati, a javno otvaranje je istog dana u 12,15 sati.

Najozbiljnije interesovanje da Industrijski park zakupi ili kupi po komercijalnim uslovima pokazala je švedska kompanija “Rimaster”, koja radi u Paraćinu u iznajmljenom objektu sa oko 50 radnika, ali plan je preseljenje i širenje proizvodnje, uz angažovanje do 1.000 radnika u narednih nekoliko godina.

Radovi na izgradnji saobraćajnice u Industrijskoj zoni “Zmič”, dužine 600 metara, obavljaju se prema ugovorenim rokovima i do sada je završena prva faza, odnosno polovina radova. Reč je o gradnji kanalizacione i vodovodne mreže, javne rasvete i otvaranju novog bloka parcela, imajući u vidu da su sve parcele, infrastrukturno opremlje, prodate. Radove finansira Evropska unija sa 300. hiljada evra.