PARAĆIN-Odbornici SO Paraćin na jučerašnjoj sednici usvojili su Zaključak o pokretanju humanitarne akciju i upućuje apel svim humanitarnim organizacijama da se priključe i pomognu socijalno ugroženim osobama koje ne mogu da primaju socijalnu promoć jer nadležno ministarstvo već 3 godine ne daje saglasnost za izbor direktora Centra za socijalni rad, nadležni ne daju bilo kakav odgovor na niz upućenih zahteva. Odbornici SNS i JS nisu učestvovali u glasanju, iako su bili prisutni.

Roditelji dece ometene u razvoju i  radnici Domskog odeljenja u Izvoru na sastanku sa predsednikom opštine Sašom Paunovićem uputili su molbu državi da da saglasnost na postavljanje Direktora za socijalni rad u Paraćinu i poručuju da ,,ne može na nama da se slomi, nije u redu da ne može”.

-Naš problem je veliki, ogorman. Ne krivimo nikog, ovo je čista politika. Naš problem su i primanja zaposlenih koji brinu o deci. Nema ko da potpiše nabavku goriva kako bi korisnike sa mentalnim poremećajima i invalide vozili na terapiju, kažu roditelji i predstavnici Doma.

Paunović ih je uverio da će uskoro problem biti rešen, ali da će se do tada snaći da se problemi prevazilaze.

Direktorka Centra za socijalni rad podnela je ostavku 2016.godine i u više navrata upućivan je predlog za imenovanje vd direktora nadležnom ministarstvu. Nikada nije dobijen nikakav odgovor. Iz Ministarstva je stigla saglasnost za lice za koje nikada nije upućen zahtev.

-To je bilo vrlo neobično jer po proceduri i Zakonu Centar traži saglasnost za pitanje koje je uputio i postavlja se pitanje ko je uputio taj predlog Ministarstu. Po meni, odgovor na to pitanje je da je zahtev uputio paraćinski SNS. Ukoliko je to tačno onda imamo kršenje čitavog niza zakona, kao i trgovinu uticajem i pitamo se zbog čega nam stiže saglasnost za osobu za koju saglasnost nismo tražili, a nikako ne stiže za direktora za koga smo tražili tu istu saglasnost, rekao je predsednik te opštine Saša Paunović.

Tokom leta iz te Opštine upućena su dva predloga za dve različite kandidatkinje za vd direktora. Odgovora nema. Dobijen je samo neformalan odgovor da ,,Paraćin saglasnost neće dobiti nikada”. Slična je situacija u Šapcu. Lokalna samouprava nije dobila nikakav odgovor od strane Ministarstva i oni su postavili direktora bez saglasnosti jer su protumačili ,,ćutanje” adminsitracije kao pozitivan odgovor.

-Jasno je da postoji opstrukcija i da je ona namerna i smišljena i ovo je najveći mogući dokaz da SNS vrši opstrukciju tamo gde nema vlast, a to su Šabac i Paraćin. Dakle, mogu odgovorno da kažem da ovakav slučaj nije zabeležen za ovih 19 godina koliko se nalazim u ovoj instituciji. Bilo je različitih Vlada, boljih i gorih ministara, ali da ovako država ne funkcioniše, to nije bilo nikada. Ministarstvo tri godine opstruiše opštinu Paraćin u nekom poslu koji je moralo da sprovede. Javnost mora da zna da i mi i ljudi koji zavise od Centra za socijalni rad trpimo strašne posledice. Učinićemo sve što je u našoj moći a u skladu sa zakonom da pomognemo ovim ljudima. Ovde se ne radi o novcu nego o tome da smo sprečeni od strane države da pomognemo ljudima zbog interesa SNS. Nećemo ostaviti na cedilu najugroženije, rekao je sa skupštinske govornice Paunović.

Odbornici SNS i JS, iako nisu glasali, bili su aktivini za govornicom i blokadu sistema socijalne zaštite najugroženijih u Paraćinu pokušali da opravdaju formalnim ne raspisivanjem konkursa za dirketora, što nije neophodan zakonski uslov da bi se imenovao vd direktor i sprečilo nastajanje blokade rada CSR, krize i pretvaranje najugroženijih u taoce političke igre, što je predsednik skuštine Dragan Mitić nazvao ,,pokušajem ombane odbornika i građana”.

Zbog blokade rada Centra na sednici UO Crvenog krsta odlučeno je da donacija Vlade  Srbije u vidu paketa hrane i higijene bude podeljena osobama u stanju socijalne potrebe na osnovu prošlogodišnjih spiskova Centra za socijlni rad, jer ovogodišnji ne postoje, ta ustanova  već više od mesec dana ne funkcioniše. Tako je odlučeno i da raspodelu paketa, koja je planirana za početak septembra, obavlja isključivo petočlana komisija koju čine radnici Crvenog krsta i socijalni radnici i biće u obavezi da legitimišu i fotografišu sve one koji preuzimaju pakete.

ZAKLJUČAK SO PARAĆIN

Mi, odbornici Skupštine Opštine Paraćin, pokrećemo humanitarnu akciju pomoći obezbeđivanja osnovnih potrebština našim sugrađanima, korisnicima usluga socijalne zaštite Centra za socijalni rad u Paraćinu, odnosno, korisnicama Doma u Izvoru, korisnicima koji imaju prava na narodnu kuhinju, korisnicima koji ostvaruju pravo na lekove i trenutne pomoći, korisnicima dnevnog centra za osobe sa invaliditetom.

Obaveštavamo javnost da se akcija pokreće zbog opstrukcije rada Centra za socijalni rad u Paraćinu od strane nadležnog Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije koje do danas nije dostavilo saglasnost na predlog za imenovanje vršioca dužnosti direktora ove ustanove, onemogućavajući normalan rad ove ustanove i kršeći pri tom prava naših najugroženijih sugrađana koja im zakonski sleduju i koja ostvaruju putem ove ustanove.

U ovoj okolnosti, upućujemo apel svim domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama koje se bave sprečavanjem kršenja ljudskih prava, da zbog ove situacije, kojom je očigledno narušeno pravo na lokalnu samoupravu blokiranjem institucija Opštine Paraćin od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pomognu u prikupljanju humanitarne pomoći najugroženijim korisnicima usluga socijalne zaštite sa teritorije opštine Paraćin, shodno svojim mogućnostima i ovlašćenjima.