SVILAJNAC- Centar za brigu o porodici u saradnji sa Opštinom Svilajnac, obezbedio je jednokratnu novčanu pomoć u visini od 5.000 dinara za socijalno ugroženu kategoriju stanovništva sa teritorije opštine Svilajnac. Novčanu pomoć primilo je 210 korisnika. Korisnicima usluge Savetodavno-terapijski rad podeljeno je 43 paketa školskog pribora.