ĆUPRIJA- Ekipe JKP Ravno 2014 iz Ćuprije trentno obavljaju sanaciju nekategorisanih puteva u Isakovu. Reč je o selu rezbijenog tipa, kao i Bigrenica, odnosno sa velikom dužinom mreže nekategorisanih puteva. U Isakovu je to 38 kilometara, a u Bigrenici 58 kilometra.

-Teško je da opštinski budžet finansira asfaltiranje, ali možemo kontiuniranim radom da puteve dovedemo u pristojno stanje. Sanirali smo puteve u Bigrenici od prolećnih kiša, rađeno je preko 10 kilometara. Ista dužina biće urađena u Isakovu, najavio je direktor tog preduzeća Dejan Ristić.