DESPOTOVAC- Opština Despotovac u saradnji sa lokalnim stanovništvom finansira radove na asfaltiranju puteva u 7 mesnih zajednica u vrednosti 22 miliona dinara. Prethodnih nedelja završeni su radovi u Lomnici, Trućevcu, Dvorištu i delimično u Milivi, a uskoro će otpočeti u Sladaji, Bogavi i Brestovu.

Specifičnost je u tome što se radovi finansiraju udruženim snagama opštinske uprave i lokalnog stanovništva. Opštinski udeo iznosi približno 13 miliona dinara, te je Opština jedini nosilac troškova celokupnih radova u Dvorištu i Brestovu, dok su u ostalim mesnim zajednicama oni podeljeni sa građanima „na ravne časti“.