ĆUPRIJA- Besplatna pravna pomoć za ugrožene kategorije stanovništa u Ćupriji sprovodiće se narednih godinu dana, a od 1. oktobra u Upravi opštine Ćuprija i seoskim MZ prema rasporedu koji će biti obajvljen. Reč je o projektu „Savetodavne službe za građane Ćuprije“, koji se realizuje se u okviru programa podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SWISS PRO, koji sprovodi kancelarija UNOPS, u partnerstvu sa SKGO. Besplatnu pravnu pomoć u vidu pravnih saveta, pisanja zahteva i molbi građana mogu da ostvare socijalno ugroženo stanovništvo, stara lica, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposlena lica, nacionalne i verske manjine, izbeglice, interno raseljena lica.