Dvodnevnu manifestaciju Noć istraživača u Jagodini, Ćupriji, Svilajncu i Despotovcu posetilo je osam hiljada učenika osnovnih škola, potvrdila je Vesna Todorović iz NOU tima.  6. Noć istraživača u organizaciji NOU tima održana je u Jagodini u Gimnaziji,  Ćupriji u  Moravskom parku i hali Ada i Svilajncu u Prirodnjačkom centru, kao i u Despotovcu u Narodnoj bilioteci Resavska škola.

Školarci su imali priliku da istražuju astronomske pojave, da primene nauku u svakodnevnom životu, da sazanju o svakodnevnom životu naučnika, putem skajpa razgovaraju sa olimpijcem i tako povežu nauku i sport, prisustvuju eksperimentima iz genetike, fizike i hemije koje je obavila  dr Sanja Milošević Govedarević iz Instituta za nuklearne nauke u Vinči.