BEOGRAD- Iguman manastiara Hilandar visokoprepodobni arhimadrit Metodije i ove godine uručio je godišnju stipendiju toga manastira Bogdanu, sinu pokojnog Olivera Ivanovića. Iguman se danas susreo sa Bogdanom i njegovom majkom Milenom, te interesovao o svemu što je vezano za porodicu. Bogdan će do punoletstva biti korisnik stipendije manastira Hilandar. Prvi put stipendija je uručena prošle godine. Iguman Hilandara je izrazi želju da se sretne sa Bogdanom i na taj način pokaže porodici pokojnog Olivera Ivanovića da je manastir uz njih i da Bogdan ima prijatelje i duhovne očeve. U planu je da Bogdan uskoro poseti manastir i bratstvo. Bogdan i Milena su se zahvalili igumanu Metodiju i manastiru Hilandar na pruženoj ljubavi, kao i povereniku manastira Milošu Stojkoviću koji je inicirao ovu akciju.