PARAĆIN- U Zavičajnom muzeju ,,Paraćin” večeras je održan finalni događaj u okviru projekta ,,CRAFTER: Zanatska Evropa u bronzanom dobu i danas”. Glavni rezultati ovog višeslojnog poduhvata prikazani u okviru izložbe. Eksperimentalna arheologija je omogućila rekonstrukciju grnčarskih stilova u svakom od regiona, te upečatljive veštine grnčara iz prošlosti i sadašnjosti, koje su četiri reditelja zabeležila u filmu ,,U njihovim rukama”. Prikazivanje ponovo ,,oživljenih” posuda omogućuje nam doživljaj njihove estetske vrednosti nastalim u periodu od 2200 – 1500 g.p.n.e. Uporedo sa rezltatima eksperimentalnog rada, prikazani su i rezultati analize originalne keramike iz ovog perioda. Izložba će biti otvorena do 6. novembra.

-Projekat CRAFTER je u saradnji između grnčara i arheologa iz Nemačke, Mađarske, Srbije i Španije tragao za shvatanjem i ponovnim stvaranjem ručno rađene keramike iz četiri najistaknutija evropska bronzanodopska društva. Arheologija prepisuje ovo društvima kao što su Unjetice (srednja Evropa), Fizešabonj / Otomani (karpatski basen), Vatin (centralni Balkan) i El Argar (jugoistočno Iberijsko poluostrvo). Rad na ,,oživljavanju” Vatinske kulture pripao je Zavičajnom muzeju ,,Paraćin” u Paraćinu i njegovom timu, rekao je direktor tog muzeja Branislav Stojanović.

CRAFTER je finansiran kroz programe Evropske unije „Kreativna Evropa“ i Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije. Projekat nastoji da promoviše kulturnu baštinu i veštine bronzanodopskih društava u širokom evropskom kontekstu. Njegov cilj je podizanje svesti o radu današnjih grnčara – čiji je opstanak sve više ugrožen industrijalizacijom – i otvaranje novih mesta za njihov zanat.

Arheolozi Vesna Vučković i Branislav Stojanović predstavili su program Evropske unije EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne delatnosti i kulturu) koji je povezan sa proglašavanjem 2018. g. kao evropske Godine kulturnog nasedja. Cilj programa je prepoznavanje evropske kulturne baštine kao zajedničkog izvora i jačanje osećaja pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru. Kulturno nasledje, u ovom kontekstu, predstavlja izvor inspiracije za savremeno zanatsko stvaralaštvo i inovacije i značajno će doprineti predstavljanju arheološke baštine Paraćina i Pomoravlja. Ovaj projekat Evropske unije je uključio Zavičajni muzej u Paraćinu kao prvu kulturnu instituciju iz centralne Srbije koja učestvuje u kulturološkim projektima EU. Pored predstavnika Paraćinskog muzeja obratiće vam se i Vladan Caričić autor dokumentarnog filma, kao i Dejan Jovanović, umetnik, autor replika Vatinskih posuda.