BEOGRAD- Poslanica Socijalističke partije Srbije (SPS) i članica skupštinskog Odbora za prava deteta Danijela Stojadinović ukazala je danas da je jasno da vršnjačko nasilje postaje sve kompleksniji i sve prisutniji problem na koje društvo još nema adekvatan odgovor, a koji zahteva hitnu, sinhronizovanu i dobro planiranu akciju svih relevatnih društvenih faktora i roditelja i škole i dece i same države.Stojadinović je na sednici u Skupštini Srbije rekla da problem vršnjačkog nasilja zahteva multidisciplinarni pristup, odnosno sinhronizovane mere i aktivnosti i ministarstava prosvete, pravde, zdravlja, dečije zaštite i raznih socijalnih službi i nevladinog sektora.

Ona je postavila pitanje predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić, da li Vlada planira donošenje odredjenog strateškog dokumenta i sistemskih mera za prevenciju vršnjačkog nasilja, kao i za sprečavanje i ublažavanje posledica koje nastaju usled prisutnosti svih oblika vršnjačkog nasilja medju decom i mladima.

Prema rečima narodne poslanice, vršnjačko nasilje prouzrokuje kompleksne fizičke, socijalne i psihičke posledice ne samo za decu nego i za porodicu, za školu, a samim ti i za društvo u celini, jer “zdrava deca su zdravo društvo”.

Ona je podsetila na primere vršnjačkog nasilja u Barajevu gde su devojčice vršile nasilje nad svojom vršnjakinjom dok je sve to treća osoba snimala telefonom, podsećajući da je u tom slučaju škola preuzela adekvatne mere, a devojčica nasilnik isključena iz škole.

Kako je dodala, akedvaktne mere su preduzete i posle nasilja u Pančevu, u kom su učestvovale takodje devojčice, podsećajuci da se nasilje desilo na ulici i da niko ne može da snosi odgovornost za ponašanje dece na ulici osim roditelja.

Spomenula je i kako je rekla, najdrastičniji slučaj vršnjačkog nasilja koji se dogodio u Nišu sa fatalnim ishodom, gde je dečak izvršio samoubistvo jer nije mogao da se izbori protiv fizičke i psihičke torture vršnjaka.

“Naravno naša država preduzima odredjene mere i aktivnosti, prilagodjava se pravni okvir koji treba da donese efikasnijoj prevenciji vršnjačkog nasilja, ali je ovaj problem je možemo reći problem 21 veka za sve obrazovne institucije u zemlji”, istakla je Stojadinović.

Ona je navela da uprkos svim preduzetim zakonskim i operativnim merama iz navedenih primera koji su se desili i prethodnih desetak dana zaključak je da su medju decom i dalje prisutni sve izraženiji oblici vršnjačkog nasilja verbalno, socijalno, fizičko kao i sve prisutnije elektronsko preko društvenih mreža.

Stojadinović je napomenula da postoje i pozitivni primeri prevencije vršnjačkog nasilja u mnogim obrazovnim ustanova, jer u njima postoji dobra koordinirana saradnja nastavnika i roditelja, dece i ostalih nadležnih službi.

Kao primer, istakla je novi metod prevencije koji se koristi u Osnovnoj školi “Njegoš” u Nišu ili primer preventivnih mera koje se sprovode u Saveremenoj gimnaziji u Beogradu, gde nisu zabeleženi primeri vršnjačkog nasilja.