ĆUPRIJA- Ulica Vojvode Mišića u dužini od 230 metara danas je asfaltirana u Ostrikovcu kod Ćuprije. Reč je o putu koji povezuje to selo sa zaseokom Ravno. Radovi su vredni 1,3 miliona dinara, obavljaju se po programu JKP Ravno 2014.