ĆUPRIJA- Javni poziv za dodelu auto sedišta za decu u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Ćuprija za 2019.godinu.

Pozivaju se roditelji sa teritorije opštine Ćuprija, čija su deca rođena od 1. januara 2017. godine da podnesu prijavu za dodelu auto sedišta za putnička vozila po javnom pozivu koji je raspisao Savet za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Ćuprija. Potrebno je da prebivalište roditelja bude na teritoriji Ćuprije, da je dete rođeno posle 31.12.2016. godine, da je upisano u matičnu knjigu rođenih u Ćupriji, posedovanje putničkog motornog vozila u vlasništvu jednog roditelja, stratelja ili srodnika zajedničkog porodičnog domaćinstva-na istoj adresi. Rok za podnošenje prijave je 15. novembar.