PARAĆIN- U toku je javni poziv Opštine Paraćin za budžetsko sufinansiranje projekata održavanja manifestacija za 2020. godinu. Poziv je istaknut na oglasnoj tabli i zvaničnoj opštinskoj internet stranici.

– Kao i ranijih godina, raspisali smo javni poziv za sufinansiranje manifestacija. Predhodnih godina Opština je finansirala blizu 50 mafestacija u gradu i selima. Udruženja građana do 15. novembra imaju priliku da konkurišu sa nekom novom ili izmene postojeću manifestaciju, rekao je član Opštinskog veća Miloš Đurđević.