BEOGRAD- Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje podržao je predlog Vlade da se taksa za RTS i Radio-televiziju Vojvodine poveća sa 220 na 255 dinara. Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović rekao je da se javni servisi delimično finansiraju iz budžeta, a delimično taksom kroz račun za struju i smatra da 35 dinara nije veliko povećanje. Predsednik Odbora Mirko Krlić rekao je da su sredstva u budžeta za 2020. godinu za javne servise smanjena, jer je gotova zgrada RTV-a, a RTS je blizu stabilnog finansiranja.