PARAĆIN- U Paraćinu će u narednih godinu dana biti realizovane invsticije vredne preko 2,5 milijardi dinara uz učešće opštine 600 miliona dinara. Zato predsednik opštine Saša Paunović ističe da neke nove investicije nije moguće prihvatiti dok ne budu realizovane započete. Početak rada švedske kompanije “Rimaster”, koja je u prvoj godini zaposlila oko 100 radnika, kao i plan upošljavanja do hiljadu radnika u narednim godinama, uslovio je da opština Paraćin pristupi početku izgradnje Industrijskog parka površine 3.000 kvadrata u Industrijskoj zoni “Zmič”. To je najbitniji detalj budžeta za narednu godinu, jer je procenjena vrednost preko 2 miliona evra.Ta cifra može da se uporedi sa asfaltiranjem 100 seoskih ulica ili izgradnjom pet novih vrtića. Zatim, stotinak miliona dinara su obaveze Opštine prema drugim investitorima za stvaranje komunalnih uslova za gradnju proizvodnih objekata, a sve  u cilju otvaranja novih radnih mesta. Investicioni ciklus malih i srednjih preduzeća od 2013. meri se sa 94 građevinske dozvole za 78 investitora za nove poslovne i proizvodne objekte površine blizu 73.000 kvadrata. Oko 300 miliona dinara investiraće Švajcarska razvojna agencija i Kancelarija za javna ulaganja u rekonstrukciju sedam objekata, odnosno šest osnvonih škola i Centra za socijalni rad uz učešće Opštine oko 50 miliona. Iz međunarodnih sredstava preko Kancelarije za javna ulaganja biće obavljena rekonstrukcija Bolnice i Doma zdravlja, ukupno 15.000 kvadrata, obaveza Opštine je finansiranje projektne dokumentacije u visini od dvadesetak miliona dinara. Za dva projekta odbrane od poplava,  izgradnju novog sistema odbrane na Crnici i rušenje starih i izgradnju novih mostova, koje finansiraju Evropska unija i Švajcarska razvojna agencija sa 720 miliona dinara, učešće Opštine je oko sto miliona, a toliko se izdvaja za troškove učešća u Programu unapređenja vodosnabdevanja koji vredi 450 miliona dinara. U toku je zamena glavnog cevovoda, izgradnja šest novih bunara i zamena dela vodovodne mreže u gradu, a opština finansira rekonstrukciju gradskih ulica. Nametnute obaveze su isplata zemljišta oduzetog pre više decenija oko 50 miliona dinara. Kad se izuzmu stalni troškovi, koje Opština mora da opredeli budžetskim korisnicima za normalno funkcionisanje lokalne zajednice, u budžetu za kapitalne projekte preostaje godišnje od 15 do 17 odsto budžetskih sredstava za rešavanje problema u 41 mesnoj zajednici. O problemima stanovnika u mesnim zajednicama razgovara se na zborovima i utvrđuju prioriteti, jer se sve potrebe ne mogu odmah rešiti.