DESPOTOVAC- Predsednik opštine Despotovac Nikola Nikolić, sumirajući postignute rezultate izjavio je da je 2019. godina bila jedna od uspešnijih u najmanje dvadeset godina unazad, ako se pogledaju rezultati kada su u pitanju radovi i infrastruktura.

– Ne mogu da propustim, a da ne napomenem velike projekte koji su sprovedeni u minuloj godini, Tehnička škola i Dom zdravlja jesu objektivno velike stvari za naš grad, i to je nešto na šta trebamo da budemo ponosni, rekao je gospodin Nikoloć.

Pored ovih kapitalnih projekata koji su obeležili 2019. godinu Nikolić je podsetio i na više desetina kilometara puteva koji su rekonstruisani, kao i na devet mostova koji su dobili svoj novi izgled i bolju funkcionalnost. Nasip pored Resave, od Despotovca do Milive, prepravljen je i pružaće bolju zaštitu od poplava u budućem periodu. Uz sve ove kapitalne projekte briga za najmlađe je još jedan od prioriteta, te su tako i brojni projekti renoviranja obrazovnih ustanova i ulaganje u bolje i lakše školstvo stvari na koje je posebno usmerena pažnja. Nikolić je najavio realizaciju nardnih projekata i još naporniji rad, njega i njegovih saradnika, kako bi Despotovac iz godine u godinu išao u pravcu napretka i prosperiteta.