SVILAJNAC- Opština Svilajnac je sa Kancelarijom za javna ulaganja završila proceduru i kreće u izgradnju toplane na bio masu. Planirano je da se veliki broj javnih objekata priključi na ovu toplanu u dve faze.
Vrednost radova prve faze premašuje 220 miliona dinara, i u prvoj fazi ova toplana gejaće gradski Dom zdravlja, Poljoprivredno-veterinarsku školu „Svilajnac“, Osnovnu školu „J.J.Zmaj“ i sportsku halu sa gradskim bazenima i svlačionicama. Kao rezultat izgradnje ove toplane već u prvoj fazi gase se 4 kotlarnice od čega su dve radile na mazut i dve na ugalj. U drugoj fazi na toplanu, koju pokreće biomasa, prikuljučiće se zgrada Opštinske uprave, zgrada ,,komiteta”, zgrada KJP „Morava“, zgrade suda i katastra, objekat Centra za socijalni rad, Centar za kulturu i dve zgrade Srednje škole Svilajnac. Ovo će ugasiti još osam kotlarnica od čega četiri rade na mazut.

-Smatramo da je zdrava sredina osnov za razvoj društva,u egzistencijalnom ali i ekonomskom smislu. Zato izgradnjom toplane na bio masu, koja će grejati javne objekte, nastavljamo zdravu politiku zaštite
životne sredine. U prethodnom periodu većinu javnih objekata prebacili smo na ekološki ispravno gorivo i unapredili smo energetsku efikasnost svih javnih objekata čime smo znatno smanjili potrošnju
energije. Rekonstruisane su i kotlarnice u seoskim školama Crkvenac, Grabovac, Dubnica, Bobovo i Radošin. U narednom preriodu biće zamenjena i kotlarnica u školi u selu Kušiljevo, izjavio je predsednik opštine Svilajnac Predrag Milanović.

U prethodnom periodu TE „Morava“ Svilajnac ugradila je filter za prečišćavanje vazduha i time u značajnoj meri smanjila nivo zagađenja. Očekuje se da se u narednom periodu ugradi i filter za odsumporavanje kako bi postrojenje termoelektrane u Svilajncu bilo u potpunosti
ekološki ispravno.

-Ono što je jako bitno za nas je da fabrike koje otvaraju svoja postrojenja u Svilajncu poštuju standarde očuvanja životne sredine i ekološki su ispravne. Najveće fabrike iz oblasti elektronike koje
posluju u našoj opštini gotovo da nemaju štetan uticaj na životnu sredinu, dodaje Milanović.

Građani opštine Svilajnac ne samo da udišu čist vazduh već i 96 odsto stanovništva ima pristup zdravoj pijaćoj vodi. Ove godine je u planu da se završi izgradnja vodovodne mreže kao i da se završi kanalizaciona mreža u još 4 sela svilajnačke opštine. To će doprineti tome da  65 odsto
stanovništva ima mogućnost da se poveže na kanalizacionu mrežu.

-Ono što je izvesno je da ćemo u narednom periodu, uz pomoć Vlade republike Srbije sagraditi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i ugradićemo opremu za prečišćavanje amonijaka iz pijaće vode na izvorištu u Svilajncu. Želimo da pokažemo da industrijski razvijena mesta mogu da
imaju čist vazduh i zdravu pijaću vodu, završava Milanović.