DESPOTOVAC-U prostorijama Centra za socijalni rad Despotovac, potpisani su ugovori u okviru programa „Dnevne usluge u zajednici – pomoć u kući“.Ovaj program se zasniva na angažovanju gerontodomaćica, koje će starim i iznemoglim licima pružati usluge u vidu pomoć u kući, pripremi hrane, nabavci lekova, zagrevanju kuće ili stana, staranju o higijeni i slično.

-Postoji velika potreba za sprovođenjem ove usluge, a jedan od ključnih razloga je što postoji veliki broj staračkih domaćinstava na teritoriji opštine Despotovac, istovremeno veliki broj ljudi je nezbrinut, bolestan, star, a često i bez osnovnih sredstava za život, tako da je i suština ovoga da starost bude radost, a ne teret, kazala je direktorka Centra za socijalni rad Danijela Lukić.