PARAĆIN-Kako je i obećano na zboru građana u toku je uređivanje prostora ispred Doma kulture u Rataru.