PARAĆIN-I pored primene mera vezanih za vanredno stanje,   Opština Paraćin realizuje radove koji su ranije ugovoreni. U toku je izgradnja ulice u Drenovcu.

– U okolnostima vanrednog stanja nastaviće se oni radovi koji su ugovoreni i projekati čija je realizacija započeta. Moguće je da će biti odlaganje nekih poslova ili otkazivanja planiranih aktivnosti zbog ukupne situacije, ali deo poslova biće sproveden. U Drenovcu je počela izgradnja jedne ulice, koja je obećana na zboru građana. Imaćemo i izgradnju druge ulice koja je ugovorena u Drenovcu. U toku su radovi oko Doma kulture i imaćemo radove na Domu kulture u delu krova koji treba popraviti da bi se taj deo objekta mogao da se koristi. To su radovi koii će svakako biti sprovedeni. Za ovu godinu ugovorena je izgradnja 26 seoskih ulica, nadam se da će sve ulice biti izgrađene, kao i u gradu i prigradskim naseljima, a koje su ugovorene pre vanrednog stanja. Treba imati u vidu da će se u ovakvim okolnostima pre svega voditi računa o sprovođenju mera vezanih za vanrednu situaciju i da drugi poslovi neće biti prioritetni. Ali život ne može da stane, rekao je predsednik te opštine Saša Paunović