SVILAJNAC- Na sastanku Štaba za vanredne situacije opštine Svilajnac danas je odlučeno da se u skladu sa vanrednim stanjem i odlukama Vlade RS sprovedu sledeće mere:
1. Naredba o utvrđivanju radnog vremena svih pravnih subjekata na teritoriji opštine Svilajnac do 19 časova, počev od 19. marta 2020. godine, osim subjekata za koje je utvrđena radna obaveza u vreme vanrednog stanja;
2. Naredba o zatvaranju svih ugostiteljskih objekata, kao i delova poslovnih objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost, na teritoriji opštine Svilajnac, počev od 19. marta 2020. godine, osim onih koji vrše uslužnu dostavu i isporuku hrane bez zadržavanja u objektu i služenja pića;
3. Naredba o zatvaranju kladionica i ostalih priređivača igara na sreću na teritoriji opštine Svilajnac, počev od 19. marta 2020. godine;
4. Naredba KJP “Morava” Svilajnac o pojačanoj dezinfekciji svih javnih površina;
5. Naredba o uklanjanju svih stolova, stolica, mobilijara, letnjih bašti, izložene robe, reklama sa javne površine u cilju dezinfekcije svih javnih površina;
6. Naredba o zatvaranju buvlje pijace u Svilajncu;
7. Naredba o zatvaranju Centra za kulturu, Resavske biblioteke, i Prirodnjačkog centra u Svilajncu.
U Svilajncu je, u organizaciji Centra za socijalni rad i Centra za brigu o porodici, počela akcija podele paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu korisnicima socijalne pomoći. Biće uručeno 370 kompleta svim evidentiranim korisnicima socijalne pomoći, a pakete je obezbedila opština Svilajnac. U Svilajncu radi i Pozivni centar putem kog osobe starije od 65 godina života, koje žive same bez podrške mlađih članova porodice i lica koja su mlađa od 65 godina a nisu u mogućnosti da iz zdravstvenih razloga izlaze van kuće i žive sama bez podrške porodice mogu da dobiju pomoć u vidu uslužne nabavke osnovnih životnih namirnica i lekova. Ova akcija podrazumeva da osobe koje su sprečene da izlaze iz svojih boravišta mogu da dobiju organizovanu uslugu Pozivnog centra i volontera koji će obaviti kupovinu umesto njih i doneti im namirnice na kućnu adresu, a ne podrazumeva podelu paketa koji su namenjeni isključivo za korisnike socijalne pomoći.