PARAĆIN- Kako je i obećano u Tekiji u Paraćinu je nastavljena izgradnja kanalizacije. Reč je o poslovima koji su dogovoreni na zborovima  koji će se realizovati tokokom čitave godine.