PARAĆIN- Zavod za javno zdravlje “Pomoravlje” iz Ćuprije nedavno je obučio 20 zdravstvenih radnika  paraćinskog Doma zdravlja za uzimanje briseva za testiranje na virus KOVID-19. Obučeni zdravstveni radnici uzimaju briseve, prema indikacijama, odnosno, potrebu za testiranjem utvrđuje i preporučuje lekar i test na KOVID-19 se ne može uraditi na lični zahtev. Brisevi se šalju Zavodu za javno zdravlje u Ćupriji, koji ih dalje upućuje laboratorijama u kojima se obavlja testiranje. Rezultati testova čekaju se nekoliko dana. Ambulanta za respiratorne infekcije, u okviru koje se obavlja i uzimanje briseva, radi svakog dana od 7 do 22 sata, uz sve propisane mere zaštite i dezinfekcije, za koje je ova zdravstvena ustanova opremljena adekvatnom opremom i sredstvima.