PARAĆIN- U Sikirici su nastavljeni radovi na održavanju poljskih puteva u skladu sa zahtevima građana sa održanog zbora. Uskoro će biti obavljeno asfaltiranje na planiranoj ulici.