PARAĆIN- Pored asfaltiranja, u paraćinskim selima se nekategorisani putevi u selima uređuju lomljenim asfaltom. U Šaludovcu, Lebini , Drenovcu i Donjem Vidovu su deonice nekategorisanih puteva nasute lomljenim asfaltom.