Posle više od tri meseca naši hodočasnici ponovo mogu da posete manastir Hilandar ali i dalje u ograničenom broju.

S obzirom da manastir je duže vremena bio apsolutno bez hodočasnika, manastirska prodavnica nije radila a veliko imanje koje su nam ostavile generacije naših vladarskih loza treba obrađivati, predlažem nama, ljubiteljima svetogogorske kulture i našeg manastira Hilandara, akciju gde ćemo uplatom svako u svoje ime, na direktan žiro-račun manastira ili putem PayPal naloga pomoći koliko ko možemo u ovom trentku.

Od pre neki dan moguće su uplate i putem kartice preko PayPal računa – https://www.paypal.com/donate/…

Sve informacije o donacijama naćićete na zvaničnoj web stranici manastira Hilandara www.hilandar.org/donacije – gde ćete naći gore navedeni lik sa PayPal-a.

Takođe možete pomoći tako što ćete i podeliti ovu objavu na svojim stranicama ili ličnim profilima.

Uvereni da će Gospod, molitvenim posredovanjem Svetih ktitora hilandarske Lavre Simeona i Save, sve darodavce nagraditi svojim neprolaznim, izobilnim darovima, unapred zahvaljujemo