PARAĆIN- Projekat „Zaštita Paraćina od velikih voda reke Crnice“, koji je finansirala Evropska unija sa 4 miliona evra,  dao rezultate, rekao je koordinator projekta ispred SO Paraćinu Miloš Tomić. Očekuje se ralizacija izgradje sedam novih mostova koji Vlada Švajcarske podržava sa rpeko 3 miliona švajcarskih franaka.

-U ovom momentu može da prođe duplo veća količina vode jer je napravljena dodatna zaštita, ubrzan tok reke Crnice, više nema prepreka za protok vode, dodao je Tomić.

Radovi su počeli avgusta 2017.godine a završeni ove godine. Obavljena je regulacija Crnice u dužini od 10 km, prošireno je korito u zoni mostova, napravljeni su  nasipi i betonski zaštitni zidovi u dužini od četiri kilometra, a nabavljena je i mobilna oprema za zaštitu od poplava za centar grada.

Da bi se povećao stepen zaštite, projekat će biti nastavljen.

-Očekujemo da se sredinom sledećeg meseca potpiše ugovor za nastavak projekta zaštite od poplava čime ćemo dobili nova sredstva i čime ćemo unaprediti sistem koji smo već praktično završili. Vrednost tog novog projekta biće oko 500.000 evra, precizirao je Tomić i dodao da će biti izgrađene četiri nove bujične pregrade u gornjem slivu Crnice čime će se smanjiti nanosi koje donose bujični potoci i povećati protočna moć.

Paraćin su 2014.godine pogodile katastrofalne poplave kada se Crnica izlila i potpuno potopila oko 1.200 domaćinstva, a šteta u celoj opštini je procenjena na oko 2,4 milijarde dinara.