PARAĆIN- Predsednik Opštine Paraćin Saša Paunović danas je potpisao ugovor o dodatnim radovima na Projektu zaštite Paraćina od velikih voda Crnice, odnosno izgradnji 4 bujične pregrade u gornjem slivu Crnice i to na Grzi, Čestobrodici, Sisevcu i Suvari.  Radove finansira EU, a realizuje Austrijska razvojna agencija po projektu ,,Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava”. Pored Paraćina, ovim projektom su omogućeni dodatni radovi u Svilajnc, Obrenovcu, Valjevu i Surčinu. Dosadašnji radovi obavljeni su u dužini od 10,8 kilometra obale Crnice i vredne 4 miliona evra. Na ovaj način se povećava stepen zaštite sela i grada u donjem slivu. Reč o 500 hiljada evra, tokom nedelje biće upućeno obaveštenje o izvođaču radova.