SVILAJNAC- Opština Svilajnac u saradnji sa Centrom za brigu o porodici “SVILAJNAC” sprovodi projekat “Poboljšanje terapijskih usluga za decu i mlade sa poteškoćama u razvoju na teritoriji opštine Svilajnac” koji se realizuje u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapredjenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swisspro program , koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi Kancelarija za Ujedinjene nacije za projektne usluge u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Projekat ima za cilj povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za decu i mlade od 4 do 26 godina starosti sa teškoćama u razvoju.

Ovim projektom se dosadašnji savetodavno-terapijski rad, koji se realizuje u prostorijama Centra za brigu o porodici, unapredjuje postavljanjem asistivne opreme za senzornu sobu. Senzorna soba je namenjena radu sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju, pre svega sa decom iz autističnog spektra, decom sa senzornim oštećenjima, smetnjama u mentalnom i govorno- jezičkom razvoju, smetnjama u učenju i problemima u ponašanju.

Obučeni terapeuti, logoped, psiholog i fizioterapeut, sprovode tretman kroz igru, a sve u cilju razvijanja senzornih veština potrebnih za život. Smirujuća atmosfera kroz svetlosne i zvučne efekte, korisnicima omogućava poboljšanje koordinacije pokreta, deluje opuštajuće na decu koja su stalno u pokretu ili imaju burne reakcije na spoljašnje okruženje, dok usmerava pažnju neaktivne dece i poboljšava koncentraciju u učenju.

“Centar u saradnji sa Centrom za socijalni rad “Svilajnac” već poseduje bazu podataka dece i mladih sa poteškoćama u razvoju, ali ovim putem bih pozvala i roditelje dece koji nisu korisnici usluga, a smatraju da im može biti od koristi, da se jave u prostorije Centra za brigu o porodici i nakon početne procene uključe decu kojoj je potrebna dodatna podrška uz terapijske usluge”, izjavila je Ivana Petrović, direktor Centra za brigu o porodici “SVILAJNAC”.