PARAĆIN- Odbornici SO Paraćin razrešili su dužnosti članove upravnih odbora SRC ,,Borac”, Biblioteke ,,Dr Vićentije Rakić”, Zavičajnog muzeja, Turističke organizacije, Apoteke, SRC ,,7.juli”, Kulturnog centra, Centra za socijalni rad, Pozorišta, Doma omladine i Doma zdravlja. A zatim usvojila rešenja o imenovanju novih članova ovih upravnih odbora. Usvojena su i rešenja o prestanku dužnosti članovima nadzornih odbora SRC ,,Borac”, JP Vodovod, JKP Paraćin, Direkcije za izgradnju, Poslovnog centra, SRC ,,7.juli”, Turističke organizacije, Kultunog centra, Centra za socijalni rad, Pozorišta, Doma omladine, Doma zdravlja, Apoteke, Biblioteke ,,Dr Vićentije Rakić”, Zavičajnog muzeja, kao i članovima UO Opštinske stambene agencije i članovima UO PU ,,Bambi” predstavnika lokalne samouprave, a nakon toga usvojena Rešenja o imenovanju novih članova Nadzornih i Upravnih odbora ovih ustanova. Odbornici SO Paraćin usvojili su i Rešenje o imenovanje direktora SRC ,,Borac” po sprovedenom javnom konkursu. Odbornici SO usvojili su Odluku o ukidanju ustanove SRC “Jedinstvo”.