DESPOTOVAC- U Despotovcu je počela sa radom gradske kotlarnice na drvnu sečku sa toplovodom i podstanicama, koja će zagrevati sve javne objekte u gradu uz smanjenje potrošnje energenata za 40 odsto i potpuno eliminisanje zagađenja. Кancelarije za upravljenje javnim ulaganjima Vlade Srbije finansirala izgradnju toplovodnog sistema sa 210 miliona dinara. Ugašeno je 5 starih kotlarnica na ugalj i mazut

Sistem se sastoji od nove kotlarnice, toplovodne mreže dužine kilometar i 5 toplotnih podstanica. Na gradsku kotlarnicu priključeni su  Tehnička škola, Predškolska ustanova „Rada Miljković“, OŠ „Despot Stefan Visoki“ sa gradskom halom sportova, Кomunalno-stambeno preduzeće „Stan“, Poreska uprava, Opština Despotovac, Narodna biblioteka „Resavska Škola“ i Dom zdravlja.

Despotovac je dobio kotlarnicu na drvnu sečku, prvu ovog tipa u Centralnoj Srbiji, koja će se koristiti za zagrevanje javnih objekata. Očekuje se kvalitetnije grejanje u svim objektima koji su povezani na ovaj sistem, uz projektovanu uštedu na energentu za 30-40 odsto u odnosu na potrošnju koju su ovi objekti imali u dosadašnjem periodu.
Pored kvalitetnije isporuke toplotne energije i uštede na energentu, smanjenje zagađenja je bio najznačajni cilj. Imajući u vidu da su Tehnička škola, PU „Rada Miljković“ i Dom zdravlja imali kotlarnice na ugalj, a kotlarnice u КSP „Stan“ i OŠ „Despot Stefan Visoki“ za grejanje koristili mazut, nije teško zaključiti da će se, „gašenjem ovih 5 dimnjaka“ i prelaskom na obnovljiv izvor energije, u Despotovcu mnogo lakše disati. Zahvaljujući visokom stepenu iskorišćenja kotlova, kao i filterima kojima su opremljeni dimnjaci u ovoj kotlarnici, emisija štetnih gasova će u narednom periodu biti nekoliko stotina puta manja nego prethodnih godina. U prilog ovome ide i činjenica da se ovakve kotlarnice grade i u gradovima Austrije, Nemačke i Slovenije.