PARAĆIN- Vd direktor Kulturnog centra u Paraćinu Aljoša Gligorijević najavljuje velike planove u ovoj godini. Ako je, sudeći po ranijem radu na čelu Turističke orgnazacije, od Gligorijevića treba očekivati organizaciju novih manifestacija i sadržaja.