PARAĆIN- Štab za vanredne situacije u Paraćinu odredio je da punkt za masovnu imunizaciju građana protiv koronavirusa bude u pomoćnoj hali Sportskog centra ,,7. jul”. To je bio zahtev Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da punkt za masovnu vakcianciju bude izdvojen iz objekta Doma zdravlja. Objekat ispunjava sve neophodne uslove za masovno vakcinisanje. Nije poznat datum  početka imunizacije, inače  vakcinu su primili zaposleni u zdravstvenim ustanovama. Pored toga, dva punkta za imunizaciju, prippremljena su i u Domu zdravlja. Građani imaju mogućnost da, putem portala E-uprava, iskažu interesovanje za primanje vakcine protiv virusa KOVID-19.