KAREJA – PRESTONICA SVETE GORE

Kareja, u prevodu na srpski jezik je Orahovica, predstavlja duhovni i administrativni centar Svete  Gore. Tu se nalazi Protatska crkva, izgrađena u 10. veku, najstarija na Svetoj Gori. Jedina ima formu bazilke sa tri broda. Na njenom ikonsotasu stoji ikona Presvete Bogorodice Dostojno Jest.

U Kareji svi pravoslavni manastiri imaju svoja predstavništva u manastirskim konacima. Pored toga, tu su grčki guverner, policija, carina i vartogasci. Pored toga, Konak Svetog Save srpskog u Kareji nalazi se na uzvišici iznad administrativnog centra Svete Gore. Konak je namenjen za smeštaj monaha i prota kojeg manastir Hilandar daje svake pete godine.

Za Srbe je u Kareji najvažnija Isposnica Svetog Save ili Tipikarnica, gde se nalazi ikona Presvete Bogorodice Mlekopitatelnice-Galaktrofruse.

Igumanski štap vekovima se nalazio u keliji Paterica nedaleko od Kareje, a sada je pored ikone Trojeručice u manastirskoj crkvi Hilandara na mestu za starešinu – igumana .

Medijski projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja

,, Srpska carska lavra Hilandar – čuvar srpstva i pravoslavlja“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *