Psihološka i psihoterapijska podrška i pomoć onkološkim pacijentima u Jagodini

JAGODINA – Psiholog i prihoterapeut  Srbijanka Andrejić u prostorijama udruženja Etno forma u ,,staroj opštini” u Jagodini danas je počela realizaciju programa psihološke i psihoterapijske pomoći i podrške za onkološke pacijente i članove njihovih porodica. Program će biti realizovan svakog četvrtka od 10 sati. Osim grupnog rada, biće omogućena individualna partnerska i bračna terapija za ovu kategoriju građana, ali i članove njihovih porodica. Etno forma će omogućiti radne terapije za onkološke pacijente i njihove porodice. Termini su besplatni za onkološke pacijente i članove njihovih porodica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *