OPŠTINA REKOVAC OGLASILA SE NENADLEŽNOM U VEZI GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

REKOVAC- Odbor za ekologiju i zaštitu životne sredine SO Rekovac u odgovoru na zahtev kompanije Balkan istraživanja  doo iz Beograda naveo je da Opština Rekovac nema zakonskih nadležnosti i ovlašćenja za nadzor i praćenje geoloških istraživanja, sem obaveštenja o radovima. Na ovaj način ta opština se oglasila nenadležnom u vezi geoloških istraživanja za koja dozvolu daje resorno ministarstvo Vlade Srbije.

-Na osnovu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima propisano je da je davanje odobrenja za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja, kao i praćenje i kontrola nad izvođenjema primenjenih geoloških istraživanja u isključivoj nadležnosti Ministarstva eneregetike i rudarstva. Uzimajući u obzir da je podnosilac zahteva dozvolu za navedena istraživanja dobio od tog ministarstva, nosilac prava na istraživanje dužan je da obezbedi stručni nadzor. Opština Rekovac nema zakonskih nadležnosti i ovlašćenja u vezi sa tim, navodi se u odgovoru, jednoglasno izglasanom, Odbora za ekologiju i zaštitu životne sredine koji je potpisao predsednik Zoran Radoičić.

-Opština ima prava da bude obaveštena o svim radovima na svojoj teritoriji i na osnovu toga zahteva dostavljanje celokupne dokumentacije na uvid. Zatim da Odbor bude obavešten o radovima koji su izvedeni, koji su u toku ili se planiraju, kao i da se dostavi izveštaj o kretanju otpada, dodaje se odgovoru komaniji Balkan istraživanja.

Ta kompanija uskoro počinje sa projektom predviđenim istražnim radovima na teritoriji Rekovca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *