REKOVAC GUBI STATUS OPŠTINE?

REKOVAC- Prema preliminarnim rezultaima Popisa stanovništa u Srbiji u opštini Rekovac živi 8.220 stanovnika, što dovodi do toga da ta teritorija može da izgubi status opštine jer Zakon o  teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije predviđa da opština ima najmanje 10.000 stanovnika. Za status opštine Rekovcu sada nedostaje blizu 2.000 stanovnika, a ko se ima u vidu da je starosna struktura nepovoljna i da je prosečna starost preko 60 godina onda ni za nadu u oporavak nema mesta. Pretprošle godine rođeno je 20. beba.

IZVOD IZ  ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE

 III OPŠTINE

Član 11

Opština je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava, koja je sposobna da preko svojih organa samostalno vrši sva prava i dužnosti iz svoje nadležnosti i koja ima najmanje 10.000 stanovnika.

Opštine koje su obrazovane do stupanja na snagu ovog zakona mogu imati manje od 10.000 stanovnika.

Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, može se osnovati nova opština koja ima manje od 10.000 stanovnika.

Teritorija za koju se osniva opština predstavlja prirodnu i geografsku celinu, ekonomski povezan prostor, koji poseduje razvijenu i izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima, sa sedištem kao gravitacionim centrom.

Postupak osnivanja, spajanja i ukidanja opština, kao i promena teritorije opštine, uređuju se ovim zakonom.

Prema popisu iz 2022. Rekovac ima  8.220 stanovnika ili 26 odsto manje nego decenije pre. Gubitak stanovništva je vidljiv kada se uporede rezltati iz ranijih popisa 2002. – 13.551, 2011.- 11.055 ili 18 odsto manje.

Broj stanovnika bio je najveći neposredno posle Drugog svetskog rata, kada je prema popisu iz 1948 godine u ovoj opštini živelo 28.101 lice, te je od tada broj stanovnika smanjen za 61,6%. Prosečna gustina naseljenostu nakon rata bila je 77 stanovnika po kilometru kvadratnom (površina opštine je 366 kvadratnih kilometara), a sada je pana na manje od 30
stanovnika. Zapravo, najveći broj stanovnika Levač (opština Rekovac) je imao na popisu iz 1931 godine (29.042 stanovnika), dok je 1884. godine, na popisu nakon sticanja nezavisnosti, imao dvostruko više stanovnika nego u 2012. godini.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *