ŽENSKI CENTAR – ŽENA ZA ŽENU

 

JAGODINA- Udruženje Ženski centar –  Žena za ženu iz Jagodine osnovano je u septembru prošle godine sa namerom da pokrene inicijativu za promenu zakonskih regulativa vezanih za Porodično pravo.

-Svedoci smo da je majka, ali žene uopšteno, u nepovoljnom položaju u društvu. Žene su odgovorne za odrastanje i vaspitavanje dece sa akcentom na samohrane roditelje, udovice koje samostalno podižu decu. Njihova materijalna situacija je teška i nezavidna. To je motiv da se okupimo, osnujemo udruženje, prihvatila sam odgovornost da zastupam i predstavljam u javnosti žene. Cilj nam je da kroz promenu zakonske regulative visina aplimetacija bude usklađena sa realnim troškovima života, kao i odgovornosti i angažovanje oba roditelja u odrastanju deteta. Bez obzira ko od roditelja vrši starateljsko pravo, oba roditelja bi podjenako trebalo da učestvuju u podizanju i odgajanju dece. U fokusu su deca, natalitet i rađanje. Izradili smo program pod nazivom ,, Da Republika Srbija pruži sigurnost ženi u teškim vremenima,da sa voljom rađa i daruje srpskom narodu natalitet“, kazala je predsednica tog udruženja Ivana Marković i dodala da će predlozi izmena zakonske regulative ići u pravcu dobre evropske prakse.

Drugi program ovog udruženja odnosi se na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, kako u porodici tako i van porodice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *