U Jagodini ukinuta vanredna situacija, šteta 7 miliona evra

JAGODINA- Vanredna situacija u Jagodini, koja je uvedena 4. juna zbog poplava, juče je ukinuta na sednici Štaba. Prvi podaci o finansijskom iznosu štete dostigli su 7 miliona evra, ali cifra nije konačna jer komisije za procenu i dalje rade. Štete su nastale u poplavama  na teritoriji grada i u 37 sela.

– Ukupna šteta, računajući i onu u domaćinstvima, na poljoprivrednim usevima i infrastrukturi, procenjena je na sedam miliona evra. To nije konačna cifra, jer članovi 13 komisija još uvek popisuju posledice, a rade i komisije za procenu štete. Od JP “Srbijavode” zatražili smo da urade čišćenje korita reke Belice, koje će, u cilju prevencije, biti rađeno dva puta godišnje – rekao je komandant Štaba za vanredne situacije i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović.

Oštećeno je 1.410 hektara poljoprivrednih useva, a štetu je prijavilo 986 poljoprivrednih domaćinstava.

Plavljeni su stambeni objektu u mesnim zajednicama Puvara i Strelište, količina padavina u kratkom roku bile više stotina litara po kvadaratu, a atmosferske vode koje su sprovedene na ulicu kanalizacija nije projektovana da primi pa su se mešale sa kanalizacijom i izlivale. Planinski potoci i reke  Grača u Dragoševcu, Jošanica, Lozovički i Crnovrški potok menjali konfiguraciju terena. Reka Belica se izlila u selu Trnava, pretila gradskom području, probila branu u Novom Laništu, kao i u blizini Železničkog mosta, poplavljen je Panjevački rit, više desetina hektara poljoprivrednog zemljišta, dve živinarske farme i pedesetak stambenih objekata. To je izazvalo porast nivoa podzemnih voda u industrijskoj zoni, naselju Železnički most i selima Ribare, Kočino selo i Rakitovo.

Problemi su beleženi na rekama Lugomir, Dulenka, Županjevka i Velika Morava, velika količina padavina koju nije mogla da primi kišna kanalizacija, kao i podzemne vode.

Vatrogasno-spasilačka četa Jagodina intervenisala je 77 puta, evakuisala 44 lica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *