JAGODINA- Jagodinska lokalna samouprava ravnomerno izvodi radove u gradskim i seoskim sredinama. Lepo vremene koristi se za radove, koji su zastali zbog poplava u maju, junu i julu,  na zgradama prosvetnih i zdravstvenih ustanova. Obnovljeni su tereni, golovi, koševi, spoljašnji i unutrašnji u velikoj i maloj školi ,,Rada Miljković” u Jagodini.

Betonirane su  staze u parku Opšte bolnice, koje su decenijama zapuštene. Postavljene nove klupe, koje su izrađene od najkvalitetnijih materijala i čiji vek upotrebe je znatno duži. U MZ Kolonija, odpočeli su radove na izgradnji tribina na fudbalskom stadionu.