AKCIJA JAGODINSKE LOKALNE SAMOUPRAVE U SELIMA

JAGODINA- Danas su obavljeni radovi na nasipanju atarski puteva u selu Trnava u Jagodini. To selo je pretrpleo velike stete u poplavama u maju, junu  i julu. Sprovode se radovi na čišćenju korita Jošaničkog potoka, predstavnici lokalne samouprave u razgovoru sa meštanima dogovaraju naredne aktivnosti. Ekipa JP Standard obavlja čišćenje potoka, mašine su na terenu i rade bez prekida.

Predhodno je u Bresju  pokošen korov i očišćena tinja sa sportskog terena koja posledica poplave Lugomira.

Pored toga, u  Bresju je asfaltiran put koji je stradao od poplave juhorskog potoka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *