ŠKOLA U PLAŽANU GREJAĆE SE NA GAS

DESPOTOVAC- Predsednik opštine Despotovac, dr Zlatko Marjanović, je sa svojim pomoćnikom Dušanom Milanovićem , prisustvovao potpisivanju Ugovora o sufinansiranju realizacije projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2023. godini na teritoriji opštine Despotovac. Na osnovu zahteva koji je Opština Despotovac podnela po Javnom konkursu Ministarstva zaštite životne sredine, predsednik opštine je u prostorijama ovog ministarstva potpisao ugovor, kojim će naša opština ostvariti pravo na projekat vredan 3,2 miliona dinara, za individualni gasni priključak sa merno-regulatornim setom g-25 unutrašnjom gasnom instalacijom i gasnom kotlarnicom za OŠ ,,Đura Jakšić” u Plažanu, kojim ova škola prelazi sa dosadašnjeg kotla na mazut, na grejanje na gas, kojim će se znatno uštedeti sredstva i smanjiti zagađenje životne okoline. Inače, Opština Despotovac, je jedna od svega 12 opština koje su dobile značajna sredstva na ovom konkursu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *