SAOPŠTENJE POGLASA

Poštovani građani,

Izbori 2. juna nisu bili ni fer ni slobodni, a u eskalaciji nepravilnosti i nasilja prevazišli su i naša najcrnja predviđanja. Svima je postalo jasno da je ovakvim „izborima“ de facto ukinuto Ustavom zagarantovano biračko pravo i obesmišljena ideja demokratske smenjivosti vlasti. Pritom je neodgovornim postupcima režima društvo dovedeno na ivicu građanskih sukoba.

Srbija je potonula u režim lične vlasti Aleksandra Vučića. Demontaža tog režima nije stranačko, već opštenarodno pitanje.

Ostajući veran svom nastojanju da pokrene sistemske promene u našem društvu, ProGlas će nastaviti da širom Srbije stvara društveni front za ostvarenje tog cilja.

Ako smo na početku bili zabrinuti, sada smo odlučni! Ako smo nakon decembarske krađe rekli da ne pristajemo, sad poručujemo da ne odustajemo!