NEMOJTE SPALjIVATI BILjNE OSTATKE!

SPALjIVANjEM BILjNIH OSTATAKA ČESTO DOLAZI DO NEKONTROLISANIH POŽARA NA OTVORENOM,  KOJI NANOSE VELIKE

 MATERIJALNE ŠTETE I STRADANjE LjUDI

KAZNENE MERE

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice a pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Zakon o zaštiti od požara  („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018)

Ukoliko se utvrdi :

– da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka,

– da je pričinjena šteta na usevima, sadnicama, kao i svako drugo oštećenje na poljoprivrednom zemljištu

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva  („Sl. glasnik RS“, br. 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017)

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

                                                                                               GRADA JAGODINE