CRVENKA-Kompanija “Hellenic Sugar” u čijem su vlasništvu fabrika šećera “Crvenka” u Crvenki najavila je da će ove godine garantovati cenu šećerne repe, najavio je pr menadžer kompanije “Hellenic Sugar” dr Hristos Aleksopulos.

-Šećerana će ove godine garantovati cenu od 32 evro centa, a i novina je što se uvodi skala koja će pratiti cenu šećera na Londonskoj berzi i kako cena bude rasla,  kompanija će povećavati cenu. Uzevši u obzir da prinos od 60 tona i digestiju iznad 15 nije teško ostvariti, smatramo da će se ugovoriti svih dvanaest hiljada hektara. Garantovanjem cene od 32 evro centa kao i sigurnom isplatom jasno je da nema nepoznanica kao kod drugih poljoprivrednih kultura (pšenice, kukuruza…), što u mnogome pomaže proizvođačima da se opredele za proizvodnju šećerne repe. Ako bi se u budućnosti i država uključila, u smislu davanja subvencija proizvođačima šećerne repe, uz već poznatu cenu semena, cenu veštačkog đubriva i zagarantovanu cenu od 32 evro centa, prizvodnja šećerne repe bi bila jedna od najisplativijih poljoprivrenih kultura, naglašava PR menadžer kompanije “Hellenic Sugar” dr Hristos Aleksopulos.

Pored velike suše koja je za posledicu imala smanjenje prinosa u prošloj godini, kao i nepovoljnim tržišnim uslovima usled ukinute kvote za proizvodnju šećera u Evropskoj koji su rezltirali padom cena šećera na tržištu, kompanija “Hellenic Sugar” u čijem su vlasništvu fabrika šećera “Crvenka” u Crvenki planira proizvodnju na dvanaest hiljada hektara.