ĆUPRIJA- Predsednik Opštine Ćuprija Jovica Antić pokrenuo je inicijativu za početak radova na rekonstrukciji i adaptaciji Prve mesne zajednice, radova na rekonstrukciji zgrade bivšeg ,,22. Decembra” koja je u svojini opštine, te radova na rekonstrukciji zgrade Opštinske uprave. Sredstva su obezbeđena u budžetu opštine za 2021. godinu.